Ileż to ludzi ochrzczonych przy różnego rodzaju debatach odwołuje się do Pisma Świętego. O Tradycji nawet nie pomyślą. Herezja sola scriptura – jeśli nie subiektywnie per negationem (przez świadomą decyzję zanegowania Tradycji), to przynajmniej obiektywnie per omissionem (przez pominięcie Tradycji de facto).
Bóg objawia się człowiekowi. Objawienie Boże zawarte jest w Tradycji i Piśmie Świętym.
Nie jest to partykularna religijna opinia katolików, którą na zasadzie równouprawnienia można zestawiać z innymi religijnymi opiniami. Taka jest obiektywna Prawda.
Elementarny schemat zostanie nam w pamięci do grobowej deski. Wtedy będziemy katolikami i będziemy myśleć po katolicku, i będziemy argumentować po katolicku.
A schemat elementarny jest taki:

OBJAWIENIE BOŻE
↙                ↘
TRADYCJA       PISMO ŚWIĘTE

Więcej katolickiej nauki elementarnej na ten temat znajdziemy TUTAJ→
A posłuchać możemy TUTAJ→

Św. Pius X pisze klarownie:
Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Katechizm św. Piusa X). Katolicka, czyli prawdziwa, nauka prawowitego i świętego Papieża.