Tags

, , , , , , , , ,

„I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając” (2 Tm 3, 12-13).

 

Czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. W ostatnich dziesięcioleciach w niejednym aspekcie życia Kościoła padliśmy ofiarą manipulacji, destrukcji i błędu na skalę planetarną. Proceder aktualizowany przez ludzi, którzy będąc w oficjalnych strukturach kościelnych dokonywali i dokonują odkształcania katolickiego depozytu wiary w aspekcie doktrynalnym, kultycznym i moralnym.
Wyrugowanie odwiecznego rytu rzymskiego Ofiary Mszy Świętej, otwieranie furtek do Komunii świętokradzkiej bez spowiedzi i bez nawrócenia, kolorowe Asyże, wszystkie religie w jednym rządku, Budda na tabernakulum, całowanie Koranu, całowanie butów innowierców, zakaz nawracania innowierców na katolicką wiarę, judaizacja, protestantyzacja i synkretyzacja kultu, profanacja katolickich kościołów, kariery robione na niszczeniu katolickiej wiary, zastraszająca i powszechna ignorancja nawet w zakresie elementarnych prawd wiary katolickiej, przyklejanie etykietek „katolicki” mediom i środowiskom krzewiącym zmutowaną posoborową religijność, potulne padanie plackiem przed supremacją czynników judaistycznych monitorujących myśli i wydarzenia na całym świecie, wprowadzanie obchodów ku czci innych religii to tylko niektóre przejawy postępującego zniszczenia.
Jest problem niechęci szerokich rzesz duchowieństwa, osób zakonnych i świeckich do postawienia trafnej, poważnej, publicznej diagnozy i niechęć do uwolnienia głosu prawdy. Prawda o destrukcji wiary katolickiej, jej przyczynach i przejawach z wielkim trudem dopuszczana jest do głosu, i tylko gdzieniegdzie.
Katolicy, czyli ludzie wierni Objawieniu Bożemu zawartemu w Tradycji i Piśmie Świętym, są dzisiaj nadal poddawani różnorakiej obróbce.
Jakże serdecznie wybrzmiewają słowa Pana Jezusa: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12, 32)! Te słowa powinni sobie wziąć do serca ci katolicy, którzy będąc w statystycznej mniejszości, pośród ostracyzmu i niezrozumienia środowiska podejmują starania mające na celu przywracanie ortodoksyjnej katolickiej doktryny, tradycyjnego katolickiego kultu i niezmutowanej katolickiej moralności.

Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, założony przez Jezusa Chrystusa, głosi prawdę. Kościół Katolicki nie zwodzi ludzi – przekazuje wiernie i nieomylnie Objawienie Boże zawarte w Tradycji i Piśmie Świętym. Błąd natomiast pochodzi od diabła i od ludzi. Pisze Apostoł Narodów:  „są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7). Problemem dla niejednej duszy jest to, że błąd ubiera się dzisiaj w katolickie szaty.

Niechże zatem ci, którzy dzisiaj – niejednokrotnie pośród wielu utrapień – starają się poznać Objawienie Boże zawarte w Tradycji i Piśmie Świętym, żyć nim i krzewić je, nie niepokoją się nic a nic o to, czy może błądzą przez zacofanie i nieposłuszeństwo. Nie błądzą! Są na właściwej drodze. Są na drodze wiary katolickiej – jedynej wiary dającej zbawienie duszy. Są na królewskiej drodze wierności Panu Bogu. Nic ponad to!
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7). Nie wolno się dać zahukać wrogom naszej wiary!
W Wyznaniu wiary św. Atanazego czytamy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.


aktualizacja 23.04.2019
..


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube