Tags

, , , , ,

Katolik chętnie modli się w języku Kościoła.
Kard. Alfons Maria Stickler SDB (1910–2007) – salezjanin i hierarcha zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, tradycyjnej Mszy Świętej oraz języka łacińskiego, przytacza argumenty za zachowaniem języka, którym Kościół posługuje się od wieków:

a) język łaciński jest ochroną przeciwko profanacji i niebezpieczeństwu wulgaryzacji liturgii,
b) jest niezwykle precyzyjnym językiem,
c) strzeże jasno wyrażonej doktryny katolickiej,
d) jest manifestacją jedności Kościoła,
e) jest umocnieniem całego Kościoła,
f) jest językiem Misterium.

Elementarne pomoce do nauki łaciny kościelnej: Lingua Latina


Pius XII o łacinie


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube