„Każdą rzecz tak zowię, jaką jest:
figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem”

(Kard. Stanisław Hozjusz)