Rok Pański 2014 ma się ku końcowi.
Czas upływa, a Jezus Chrystus pozostaje – nasza ostoja. Bóg!

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9)!

„Dzieci, jest już ostatnia godzina,
i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,
bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów;
stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas;
bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami;
a to stało się po to, aby wyszło na jaw,
że nie wszyscy są naszego ducha” (1 J 2, 18-19).

Czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Proces się nasila. Antyewangelia nachalnieje. Uważajmy! „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!” (1 Tes 5, 6).
Słowo Boże autorytatywnie nas przynagla: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!” (Dz 2, 40).
Pan Jezus wzywa nas do gorliwości i z troską przestrzega: „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi” (Mk 8, 38).
„Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą” (1 Tm 1, 5 -7) i „wywracają wiarę niektórych” (2 Tm 2, 18).
„Nawet prorok i kapłan
niczego nie pojmując błąkają się po kraju” (Jr 14, 18).
Jezus Chrystus JEST! Chrystusowa Prawda mistrzowsko nas ukierunkowuje, wzmacnia, podtrzymuje wiarę i nadzieję pośród apostazji powszechnej. Tę Chrystusową Prawdę znajdziemy w Objawieniu Bożym, zawartym w Tradycji i Piśmie Świętym, którego Urząd Nauczycielski Kościoła przez wieki nieomylnie nauczał. W czasach zamętu powszechnego możliwe jest zachowanie katolickiej wiary – jedynej wiary dającej zbawienie duszy.

Na koniec przypomnijcie sobie, jak zostali wyratowani nasi ojcowie, jakich przeciwności doznawał Kościół, gdy wzrastał i się szerzył; z jakich burz wyszła cało łódź Piotrowa, bo jej sternikiem jest Chrystus; jak doszli do nagrody ci, których wiara oczyściła się w prześladowaniach” (Z listów św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika, List 74).

Ergo?
„Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2).

„Trzymajcie się mocno Słowa Życia” (Flp 2, 16).
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2, 15).
„A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają” (1 P 3, 16).

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” 
(Wyznanie wiary św. Atanazego).

Rok Pański 2015 przed nami się otwiera.
Czas upływa, a Jezus Chrystus pozostaje – nasza ostoja. Bóg!
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9)!
Kto czyta, niech rozumie.

– – –

Stosowne w ostatni dzień starego roku:

– szczera spowiedź,
– z czcią przyjęta Komunia Święta,
– wieczorna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem: dziękczynienie, przebłaganie, prośba.

A.M.D.G.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube