Tags

,

Przed świętami idziemy do spowiedzi – duszę uporządkować, oczyścić!

Pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

Przebieg spowiedzi

Do spowiedzi przygotowujemy się w skupieniu, rozmawiając z Panem Bogiem a nie z ludźmi.
Po przygotowaniu, dokładnym rachunku sumienia i szczerej modlitwie (obowiązkowy AKT ŻALU oraz mocne postanowienie poprawy), klękamy przy konfesjonale i mówimy: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Następnie żegnamy się pobożnie: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Możemy przedstawić swój stan (małżeństwo, życie samotne, kapłaństwo, życie zakonne…).

Następnie mówimy (jeśli jest to zgodne z prawdą; jeśli nie, to nadmieniamy o tym spowiednikowi): U spowiedzi ostatni raz byłem… Pokutę odprawiłem, grzechów nie zataiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami
Teraz wyznajemy dokładnie SWOJE WŁASNE grzechy. Przy grzechach ciężkich podajemy dokładnie rodzaj grzechu, liczbę i okoliczności.
Następnie mówimy: Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i postanawiam poprawę, a ciebie, ojcze duchowny, proszę o zbawienną pokutę i rozgrzeszenie (lub: o pojednanie mnie z Bogiem i Kościołem).
Spowiednik udziela nauki, ewentualnie stawia konieczne czy pomocne pytania, po czym zadaje pokutę do odprawienia i udziela rozgrzeszenia.
W czasie, gdy spowiednik udziela rozgrzeszenia, żałujemy za grzechy bijąc się w piersi i mówimy po cichu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Gdy kapłan kończy wypowiadać formułę rozgrzeszenia, odpowiadamy: Amen.
Spowiednik mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Odpowiadamy: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Spowiednik mówi: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.
Odpowiadamy: Bóg zapłać i odchodzimy od konfesjonału.
Szlachetnym zwyczajem jest ucałowanie kapłańskiej stuły.
Teraz idziemy przed ołtarz, aby w skupieniu szczerze się pomodlić, podziękować Panu Bogu serdecznie za łaskę przebaczenia i dokładnie odprawić zadaną pokutę (jeśli była nią modlitwa).
Pamiętajmy! Kwestią istotną jest dokładne odprawienie zadanej przez kapłana pokuty oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (przeproszenie, pojednanie się, naprawienie wyrządzonego zła, naprawienie wyrządzonych krzywd moralnych i materialnych, wyrównanie zobowiązań, oddanie tego, co było przez nas ukradzione, odwołanie oszczerstwa itp.).

TRADYCYJNA FORMUŁA ROZGRZESZENIA
zob.
 tutaj

Przy okazji przypominam, że na tutejszym blogu w dolnym sektorze (na ciemnym tle) znajduje się m.in. dział O SPOWIEDZI.
Linki tam pomieszczone odsyłają nas do materiałów, które mogą nam posłużyć w dobrym przygotowaniu do Sakramentu Pokuty.

KAZANIE O SPOWIEDZI
.

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie o spowiedzi wygłoszone 10.03.2013 w kościele NSPJ w Bygdoszczy na zaproszenie proboszcza, Ks. prałata dr. Romana Kneblewskiego, w ramach rekolekcji wielkopostnych 10-13.03.2013.
Nagranie: Jakub Majewski.


DYŻUR W KONFESJONALE
Wrocław, kościół NMP na Piasku

21.12.2014 godz. 9.00-13.00.
22.12.2014 godz. 17.00-19.30
23.12.2014 godz. 17.00-19.30.


Jedno „Zdrowaś Maryjo…” – módlmy się o światło Ducha Świętego dla spowiedników oraz o łaskę dobrej szczerej spowiedzi dla penitentów.
Módlmy się szczególnie o nawrócenie dla tych, którzy już dawno nie przystępowali do Sakramentu Pokuty.
Maria, refugium peccatorum, ora pro nobis!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube