Posłuszeństwo Kościołowi

Posłuszeństwo Kościołowi jest w istocie posłuszeństwem Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.
Posłuszeństwo Kościołowi polega na posłuszeństwie Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.
Ten jest posłuszny Kościołowi, kto jest posłuszny Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.

Nieposłuszeństwo Kościołowi

Nieposłuszeństwo Kościołowi jest w istocie nieposłuszeństwem Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.
Nieposłuszeństwo Kościołowi polega na nieposłuszeństwie Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.
Ten jest nieposłuszny Kościołowi, kto jest nieposłuszny Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.