Tags

, , ,

Posłuszeństwo Kościołowi

Posłuszeństwo Kościołowi jest w istocie posłuszeństwem Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.
Posłuszeństwo Kościołowi polega na posłuszeństwie Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.
Ten jest posłuszny Kościołowi, kto jest posłuszny Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.

Nieposłuszeństwo Kościołowi

Nieposłuszeństwo Kościołowi jest w istocie nieposłuszeństwem Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.
Nieposłuszeństwo Kościołowi polega na nieposłuszeństwie Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.
Ten jest nieposłuszny Kościołowi, kto jest nieposłuszny Objawieniu Bożemu, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.

Uczciwość nakazuje powiedzieć: Nie da się mówić o posłuszeństwie Kościołowi, gdy w grę wchodzi uprawiany w katolickim przebraniu proceder zdrady i odkształcania katolickiego depozytu wiary.
Tradycyjne katolickie katechizmy nauczą nas nieskazitelnej katolickiej doktryny. Katolik kształci się chętnie.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube