Zwłaszcza do dogmatów odnosi się elementarne stwierdzenie:
Nie dlatego coś jest prawdą, że tak powiedział Kościół, lecz dlatego, że coś jest prawdą, tak powiedział Kościół.
Perspektywa wybornie obiektywna i realistyczna.