Tags

Autor tak sympatycznie rozpoczyna swój artykuł:

O. Benedykt Jacek Huculak OFM
SŁOWO O ŚWIĘTEJ TRADYCJI KOŚCIOŁA*

„Z radością czerpać będziecie wodę
ze źródeł zbawienia” (Iz 12, 3)

            Chrześcijanie, którzy uważają się za postępowych, a Kościół odnowiony chcą budować na podstawie zespołowej modlitwy zwanej spontaniczną oraz na czytaniu Biblii według skojarzeń własnych, czasem zarzucają katolikom wiernym Tradycji, że postawa tych ostatnich jest naznaczona smutkiem i zgorzknieniem, podczas gdy oni są chorążymi radości chrześcijańskiej, twórcami wiosny Kościoła nowego. Sprawiają wrażenie, jakby na wspomnianą radość mieli prawo wyłączności, podczas gdy katolicy nie skupieni pod ich znakami, bywają postrzegani jako niedzisiejsi, jakby zesztywnieni w mrozie jakiejś kościelnej zimy, a czasem nawet jako mieszkańcy zakurzonego muzeum archeologicznego lub też ciemnogrodu.
            Artykuł niniejszy ma na celu wykazać, że wierność tradycji katolickiej nie tylko nie przygasza prawdziwej radości chrześcijańskiej, lecz jest nawet jej warunkiem koniecznym, i to z dwoistego względu: głównie dlatego, że bez pielęgnowania Tradycji sama Wiara katolicka i prawdziwy Kościół Chrystusowy nie mógłby się ostać; a wstępnie również dlatego, że z istoty rzeczy radość wyrasta z wierności, która jest przejawem miłości prawdziwej. (…)

___________________________
* ‘Pro Fide, Rege et Lege’ 31 (1998), ss. 36-40.

= = =

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano za zgodą właściciela praw autorskich – O. Benedykta Jacka Huculaka OFM oraz Firmy DEXTRA Józef Jakubowski Wydawnictwo Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara z Rzeszowa.

Okladka_Huculak_2014_b


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.