Wiele jest na świecie mód. W ostatnich kilkunastu latach nasila się w Polsce specyficzna moda na niedzielę. Ściślej: moda na specyficzne przeżywanie niedzieli – przy dziwnej obojętności wielu… Niektóre atrakcje tej mody to: otwarte centra handlowe, kupowanie i sprzedawanie, wykonywanie niekoniecznych prac, pomijanie uczestnictwa we Mszy Świętej. To jest moda ludzka. Obraza Boża i zbłądzenie ludzkie. Grzech.
Pan Bóg objawia nam swój zamysł wobec nas, ludzi. Kościół pouczony Duchem Świętym ten zamysł rozpoznaje i autorytatywnie go przekazuje, naucza. Zamysł Boży, o którym mowa, dotyczy wszystkich dziedzin ludzkiego życia i ma na celu dobro człowieka. Zamysł Boży jest dobry – jest dobrem. Człowiek ma obowiązek poznawać ten zamysł i układać swoje życie zgodnie z nim. Wtedy życie człowieka jest uporządkowane i zmierza do właściwego celu – zgodnie z zamysłem Bożym.
Jaki jest Boży zamysł wobec świętowania?
Kościół pouczony Bożym Objawieniem klarownie ten zamysł przekazuje:
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Przykazania kościelne precyzują:
Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
W niedzielę i święta we Mszy Świętej nabożnie uczestniczyć.
Wspomnianej ludzkiej modzie na przeżywanie niedzieli rzymski katolik mówi zdecydowane „nie”.
Bożemu zamysłowi dotyczącemu świętowania rzymski katolik mówi „tak”.
Przejdźmy do praktyki.
Otwarte centra handlowe – nie.
Kupowanie i sprzedawanie – nie.
Wykonywanie niekoniecznych prac – nie.
Uczestnictwo we Mszy Świętej – tak.
Chodzi nie tylko o perspektywy doczesne, ludzkie, rodzinne i społeczne. Chodzi o naszą wiarę w Pana Boga i miłość do Pana Boga. Postępowanie wbrew Bożemu zamysłowi jest grzechem, obrazą Pana Boga. Postępowanie zgodne z Bożym zamysłem jest dobrem, jest oddawaniem Panu Bogu czci. Św. Jan rozprawia się z mglistymi koncepcjami religijności typu „mniej więcej” i klarownie wyjaśnia: „Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 J 5, 3).
Jak szczęśliwi są rzymscy katolicy, bo dobrze znają Boży porządkujący zamysł wobec swojego życia.
Jak szczęśliwi są rzymscy katolicy, bo wyraźnie słyszą wezwanie do zaszczytnego zadania układania swojego życia według Bożego dobroczynnego zamysłu.
Jutro kolejna niedziela. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – Exaltatio Sanctae Crucis. Przeżyjmy je według Bożego zamysłu i do tego zachęćmy bliźnich naszych.