fatimska_im248_437490025b767

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny to przywilej zachowania Matki Bożej od zmazy grzechu pierworodnego. Matka Boża wolna była także od wszelkiego grzechu. Miała serce czyste, Niepokalane – pełne łaski! Tak też Niepokalaną pozdrawiamy: Ave, Maria, gratia plena!

Szczery czciciel naśladuje Matkę Bożą i stara się zachować czystość serca.

Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

Św. Jan pisze:
„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1, 8-9).

Św. Piotr z troską przynagla: „A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie” (1 P 3, 16).

Szczera spowiedź dobrze robi na serce.