Żebyśmy nie dostali zawrotów głowy. Żaden ze świętych nie chlubił się ze swoich grzechów. Grzech jest obrazą Pana Boga i nieposłuszeństwem wobec Jego świętej Woli. Święci za swoje grzechy ze skruchą żałowali i za nie Pana Boga przepraszali. Święci poprawiali się ze swoich grzechów. Święci żyli w łasce uświęcającej, to znaczy w jedności z Panem Bogiem.
To jest nauka katolicka – prawdziwa, prosta, oczywista.