Tags

, , , , ,

   Ks. prof. Julian Michalec (1922-1988) to jedna z postaci wielce zasłużonych dla Wrocławia. Kapłan Diecezji Przemyskiej, przybył do Wrocławia w 1962 roku i tutaj pozostał. Wiele dobra czynił przez wygłaszane kazania – cenione przez inteligencję i ludzi prostych. Swoją służbę kaznodziejską pełnił przede wszystkim we wrocławskiej katedrze oraz w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku, gdzie przez kilkanaście lat był proboszczem. Należał do grona kapłanów, którzy – jak przystało na duchownych rzymskokatolickich – cenią wiedzę i wykształcenie, a bogactwa rozumu oddają na służbę Prawdzie.

   Na początku lat 90. ubiegłego wieku, w pierwszych trzech latach mojego kapłaństwa, kiedy pełniłem posługę w Parafii pw. św. Michała we Wrocławiu, odwiedzała mnie raz po raz – już śp. – pani Felicja Nowakowska, gorliwa dusza katolicka, koleżanka mojej cioci, śp. Jadwigi Kaglik. Od pani Felicji otrzymałem m.in. kilka kaset magnetofonowych z nagraniami kazań Ks. prof. Juliana Michalca. Pochodzą one najprawdopodobniej z lat 70. XX wieku. Precyzyjne datowanie jest w tym przypadku poza moimi możliwościami.
Nowe środki techniczne dają możliwość rozprzestrzeniania dobra. I tak być powinno, albowiem, jak pisał św. Tomasz z Akwinu: Bonum est diffusivum sui (dobro jest rozlewne, dobro udziela się z samej swej natury). Konwersją nagrań i przygotowaniem ich do publikacji w internecie zajął się Marek Bałemba. Jeśli wolno przypuszczać, są to pierwsze nagrania archiwalne kazań Ks. Michalca upubliczniane w internecie.
Wyrażam nieśmiałą nadzieję, że te nagrania przyniosą pożytek duchowy dzisiejszym słuchaczom i sprawią szczególną radość wrocławianom oraz tym wszystkim, którzy przed kilkudziesięciu laty słuchali Księdza Profesora z pasją i mądrością przemawiającego z ambony.

   Cztery kazania.

O życiu i śmierci – życie Boże w nas:

Głośnik (2)

O sensie życia i o szczęściu – z wiarą i miłością przyjąć Chrystusa:

Głośnik (2)

O Panu Bogu i o człowieku. Nasz związek z Chrystusem:

Głośnik (2)

O szczęściu:

Głośnik (2)


O Księdzu Profesorze pisano m.in.: tutaj i tutaj


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.