Tags

, , , , , , , , , , ,

św.Józef

Św. Józef wprowadza nas w miesiąc maryjny.
Podstawowe modlitwy do św. Józefa znajdziemy tutaj


0524-maryja_1

W maju czcimy Matkę Bożą, śpiewając Litanię Loretańską.
Tekst w języku łacińskim i polskim dostępny jest tutaj


Katolik pozdrawia Matkę Bożą w języku Kościoła. Kto miałby zaległości, niechże uczyni sobie, jak na katolika przystało, mocne postanowienie, aby w maju przyswoić sobie na pamięć Pozdrowienie Anielskie, czyli modlitwę Zdrowaś Maryjo… w języku łacińskim.

AUDIO:

Głośnik (2)

TEKST:

Salutatio angelica – Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…)

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedicta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nóstrae.

Amen.

Tekst w formacie pdf (A5) – także do wydruku: Ave, Maria – pdf


   Pan Jezus z troską pyta: Verumtamen Filius hóminis veniens, putas, inveniet fidem in terra? – „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8).
Nie jest to pytanie o jakąkolwiek wiarę. Chodzi o wiarę katolicką, którą objawia Pan Bóg, zawartą w Piśmie Świętym i Tradycji. W żadnym przypadku nie chodzi o zmutowane czy zwichnięte jej „ulepszone” wersje.
Św. Atanazy uświadamia nam z klarownością:
   Quicumque vult salvus esse,
   ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
   (Symbolum fídei cathólicae s. Athanasio adscriptum).

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”
(Wyznanie wiary św. Atanazego).
Matka Boża jest wzorem zachowania czystego serca (wolności od grzechu) i poznania prawdy (wolności od błędu). Zachowała czystość serca i zachowała czystość wiary.
Matka Boża jest dla nas pomocą w zachowaniu czystego serca (wolności od grzechu) i w poznawaniu prawdy (wolności od błędu). Jest dla nas pomocą w zachowaniu czystości serca i zachowaniu czystości wiary.
Kiedy dzisiaj – w czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła – szukamy skutecznego remedium na grzech i błąd, znajdziemy je bez trudu w przykładzie i wstawiennictwie Matki Bożej. Jeśli dzisiaj katolik pragnie zachować katolicką wiarę, może ją zachować bezbłędnie – oczywiście.
Trzeba więc Matkę Bożą naśladować i trzeba do Matki Bożej się modlić.

Hierarcha zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji pięknie i trafnie tak mówił o Maryi:

Jest wiadome, że Tradycję znajdujemy u niemal 250 papieży, którzy poprzedzali papieża Jana XXIII i Drugi Sobór Watykański. To jasne, albo Kościół zawsze się mylił. W takiej sytuacji się znajdujemy! Trzeba jasno widzieć, trzeba pozostać silnym i być zdecydowanym, nie wolno się wahać! My chcemy być związani z Najświętszą Dziewicą Maryją w duchu prawdy i w duchu świętości, który jest duchem Kościoła, i nie chcemy go zmieniać, nie bacząc na władzę, która chciałaby nas doprowadzić do tego, abyśmy zmienili tego ducha. My to odrzucamy. Chcemy pozostać katoliccy, nie chcemy stać się liberałami ani modernistami, ani protestantami. Najświętsza Maryja Dziewica przyjdzie nam w tym z pomocą, ponieważ nienawidzi błędu. Ma Ona głęboko zakorzenioną nienawiść do grzechu. Ona nie może znieść błędu. Ona jest uosobieniem prawdomówności. Ona jest przeciwko wszelkim herezjom. Ona jest z natury również przeciwko wszystkiemu, co przeciwstawia się prawdzie, z natury! Ona jest przeciwko wszystkiemu, co przeczy świętości, przeciwko wszystkim grzechom, jakie tylko mogą istnieć, nawet przeciwko najdrobniejszym grzechom powszednim. Ponieważ pragnie zostać w świętości, pragnie pozostać w prawdzie. Prośmy Ją, aby również nam pomogła tak samo nienawidzić grzechu. Garrigou Lagrange nazywa Ją „Naszą Ukochaną Panią od Nienawiści”. Co on chce przez to powiedzieć? „Nasza Ukochana Pani od Nienawiści”, powiada on, ponieważ Nasza Ukochana Pani nienawidzi błędnej nauki i odczuwa nienawiść do grzechu. Leży to w Jej naturze, nie może znieść błędu. Nie może znieść grzechu, albowiem błąd i grzech są to dzieła szatana, pochodzą od diabła. On przyniósł je na świat! Dlatego Ona nienawidzi diabła. Wiecie, że została stworzona po to, aby podeptać głowę węża, aby zniszczyć szatana i jego plemię. Zjednoczmy się więc z Najświętszą Dziewicą Maryją, pozostańmy mocno z Nią związani, a Ona uchroni nas zarówno przed błędem, jak i przed grzechem, i zachowa nas w prawdzie i w świętości” (Abp Marcel Lefebvre, Kazania, Warszawa 1999, s. 258-259).

W naszych codziennych trudach o zachowanie – w posłuszeństwie Panu Bogu – czystości wiary katolickiej i czystości serca, niech nas wzmocni słowo pierwszego prawowitego papieża:
„Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1 P 3, 13-17).
A św. Piotr Chryzolog, biskup, w jednym ze swoich kazań mówi: „Lepiej nam się narazić ludziom niemądrym, nierozważnym, wyniosłym, chełpliwym niż Bogu”.

Śpiewali nasi ojcowie: Już się zbliżył miesiąc maj
Takie oto słowo na maryjny miesiąc niech nam dobrze posłuży.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube