Tags

, ,

Et nolite conformari huic saeculo,

sed reformamini in novitate sensus vestri,

ut probetis quae sit voluntas Dei

bona, et beneplacens et perfecta.

 

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,

lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,

abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża:

co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”

   (Rz 12, 2)

 

   W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, ważne jest zachowanie wierności katolickiej doktrynie, objawionej przez Pana Boga w Piśmie Świętym i Tradycji. Apostoł nalega: „Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie?” (Hbr 2, 1-3).

   Uważni Czytelnicy z pewnością zauważyli, że na blogu jest dostępna Biblioteka ’58. Znajdziemy tam ogólne wskazania, jak taką Bibliotekę zainicjować i kompletować.

   Katolik czyta. Katolik się kształci. Katolik kształci się chętnie. Św. Izydor z Sewilli radzi: „Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami”.

   Czytanie prowadzi do rozumienia, do dobrego życia oraz do niezbędnych i pożytecznych rozmów. Trzeba rozmawiać! Między innymi w tym celu, aby w czasach zamętu powszechnego umacniać się nawzajem Prawdą i mobilizować się do poszukiwania środków zaradczych wobec rozpowszechnianych błędów oraz do indywidualnej i wspólnej realizacji przedsięwzięć przeciw destrukcyjnemu działaniu wpływowych środowisk, które w samym centrum Kościoła punkt po punkcie rozmontowują Prawdę.

   Skoro dzisiaj mamy do czynienia z gadulstwem na tematy religijne, trzeba jasno sprecyzować, że chodzi o takie rozmowy, w których wybrzmiewa Prawda. Elementarny postulat katolicki: Dopuścić prawdę do głosu!
Chodzi o takie rozmowy, w których unikamy wspomnianych przez św. Pawła niebezpieczeństw: „Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie. A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła” (2 Tm 2, 23-26). „Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo Mojżeszowe! Są bowiem bezużyteczne i puste. Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok” (Tt 3, 9-11).

   Czytanie przede wszystkim jest konieczne, aby w czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, zachować drogocenny skarb: katolicką niezmutowaną wiarę, która jest gwarancją zbawienia.

   Słowo Boże wzywa serdecznie:

   „Synu, od młodości swej staraj się o naukę,

   a będziesz ją nabywał aż do siwizny.

   Jak oracz i siewca przystępuj do niej

   i czekaj na dobry jej plon;

   trochę się utrudzisz pracując nad nią,

   ale wnet będziesz spożywał jej owoce” (Syr 6, 18-19).

   „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 9).

   Zapraszam do zakładania i kompletowania Biblioteki ’58. Katolik czyta. Katolik się kształci. Katolik kształci się chętnie. Czytajmy!
.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube