Łatwo jest rozhuśtać łódź Kościoła. Tylko po co? Co się chce osiągnąć? Do czego chce się doprowadzić ludzi nieskażonej katolickiej wiary?

   Łatwo jest rozhuśtać łódź Kościoła. Jest to niebezpieczne. Wielu ludzi może wypaść za burtę. Wielu może nabawić się choroby morskiej. Same szkody.

   Łatwo jest rozhuśtać łódź Kościoła. Odpowiedzialność przed Bogiem nieuchronna. Na Sądzie Ostatecznym nie będzie stosowne dywagowanie o obalaniu murów nietolerancji i o wizji nowego świata.

 

   Św. Jan Bosko miał wizję, w której Pan Bóg pouczył go, gdzie łódź Kościoła ma znaleźć ratunek wobec rozszalałych fal. Tym ratunkiem jest zacumowanie przy dwóch kolumnach: Najświętszym Sakramencie i Matce Bożej. Na pierwszej kolumnie był napis Salus credentium (Zbawienie wierzących) na drugiej – Auxilium christianorum (Wspomożenie wiernych).

 Bp Athaniasius Schneider

   Biskup Athanasius Schneider znany jest w Polsce ze swojego cennego opracowania Dominus est. Refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świętej. Dziełko było reklamowane tu i ówdzie. Nagle reklama się urwała…

Bp Schneider Dominus est

   I oto Kościół otrzymał kolejny skromny i ważny dar autorstwa tego wierzącego po katolicku Biskupa. Kilkanaście dni temu bez wielkiego rozgłosu została wydana w Watykanie kolejna książka o szacunku dla Najświętszego Sakramentu i o postawie klęczącej jako najbardziej adekwatnie wyrażającej szacunek i wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Autor bije także na alarm wobec mnożących się profanacji i trywializowania przyjmowania Komunii Świętej, do czego przyczynia się m. in. postawa stojąca czy też profanacyjna praktyka Komunii na rękę.

   Tytuł: Corpus Christi. La Santa Comunione e il rinnovamento della Chiesa (Ciało Chrystusa. Komunia Święta i odnowa Kościoła).

.

   Dane bibliograficzne:

      Athanasius Schneider, Corpus Christi. La Santa Comunione e il rinnovamento della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana 2013, s. 100.

.

   O tym ważnym dziełku przyjdzie nam jeszcze – Deo volente – niejednokrotnie mówić i pisać. Chcę jednak wspomnieć jeszcze dwa wzruszające szczegóły.

   Otóż na okładce mamy piękną reprodukcję obrazu Sandro Botticelli, Ostatnia Komunia św. Hieronima. Stary Hieronim, sterany trudami świątobliwego życia, klęczy pokornie przyjmując Najświętszy Sakrament.

   Drugi szczegół, dyskretny i wzruszający, to dedykacja Autora:

      A Gesù Eucaristico,

      il più povero e il più indifeso

      (Jezusowi Eucharystycznemu,

       najbardziej ubogiemu i najbardziej bezbronnemu)

 Bp Schneider, Corpus...

   Wiadomość pocieszająca! Trwają już procedury związane z tłumaczeniem opracowania na język polski. Jeśli wesprzemy mozolną pracę tłumacza ufną i wytrwałą modlitwą, już wkrótce katolicy w Polsce i za granicą będą mieli do dyspozycji kolejną pomoc w zachowaniu wiary, szacunku, pokory i czci wobec Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Będzie to pomoc dana nam przez katolickiego, wierzącego Biskupa, który jasno artykułuje sprawy najświętsze a serdecznym i jednoznacznym słowem skłania nas do klękania przed Panem Jezusem utajonym w Hostii. Tak się rodzi powaga urzędu w Kościele.

 

   Taka oto dobra wiadomość – z okazji pierwszego czwartku miesiąca.

 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

   * * *

 

Msza Święta:

   25.07.2013, Jasna Góra: W intencji małżeństwa Janusza i Anny Ch. – dziękczynna za 34 lata małżeństwa, z prośbą o błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego na dalsze lata życia – int. zamówiona przez J. i A. Ch.

   26.07.2013, Jasna Góra: O opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Roberta, o Boże błogosławieństwo i natchnienie Ducha Świętego do zawarcia związku małżeńskiego – intencja zamówiona przez Ofiarodawczynię z Warszawy.

   27.07.2013, Jasna Góra: O Miłosierdzie Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny Dudzińskich – intencja zamówiona przez Ofiarodawczynię z Warszawy.

   28.07.2013, Wrocław: Za śp. Antoninę i Stanisława – intencja zamówiona przez Ofiarodawczynię z Krosna.

   29.07.2013, Wrocław: W 3. r. śm. o spokój duszy i życie wieczne dla śp. Marianny Toczyskiej oraz Stanisława Toczyskiego i Alicji Ord.

   30.07.2013, Wrocław: O życie wieczne dla śp. Franciszki i Pawła Ewiaków.

   31.07.2013, Wrocław: O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny i Zofii P. – intencja zamówiona przez J. D. z Wieliczki.

   1.08.2013, Wrocław: W intencjach zgodnych z wolą Trójcy Przenajświętszej.