Accipite Spiritum Sanctum.

Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis;

quorum retinueritis, retenta sunt.

„Weźmijcie Ducha Świętego!

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23)

 

   Sakrament Pokuty jest zawsze aktualny. Kościół zobowiązuje nas z troską:

   Przynajmniej raz w roku spowiadać się,

   a czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować.

   Cykl ośmiu audycji o spowiedzi będzie dla nas użyteczną pomocą, aby owocnie przystępować do tego Sakramentu.

   Z wiarą, pokorą, szczerością i ufnością klękajmy u kratek konfesjonału!

 

   Kilka kwestii wstępnychgc582oc59bnik-2

   Celebracja Sakramentu Pokutygc582oc59bnik-2

   Rachunek sumieniagc582oc59bnik-2    Żal za grzechy: gc582oc59bnik-2   Mocne postanowienie poprawy: gc582oc59bnik-2   Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź: gc582oc59bnik-2   Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu: gc582oc59bnik-2   Jeszcze kilka kwestii: gc582oc59bnik-2 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

   * * *

 

Msza Święta:

   23.03.2013, Jasna Góra:

   Za śp. moją mamę Stanisławę.