Tags

, ,

   Nie będzie niedyskrecją, jeśli napiszę o słowie i błogosławieństwie Pasterzy. W ostatnich tygodniach, w różnym czasie i miejscu, spotkałem się z dwoma Arcybiskupami Metropolitami. Podczas rozmowy pozwoliłem sobie ofiarować Ordynariuszom dwóch dużych Archidiecezji polskich książkę „Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI”. Apologia postawy klęczącej, która uczyniła już wiele dobrego w Polsce i za granicą. Apologia nawiązująca do tysiącletniego królewskiego zwyczaju przyjmowania w Polsce Komunii Świętej w postawie klęczącej. Przyjmowana ze zrozumieniem i wdzięcznością.

   W rozmowie z Ordynariuszem jednej Archidiecezji usłyszałem słowa: „Dziękuję Księdzu za obronę wiary”. Otrzymałem błogosławieństwo pasterskie na dalszą pracę w obronie wiary i kultu Eucharystii.

   W rozmowie z drugim Arcybiskupem usłyszałem życzliwe słowa: „Dziękuję Księdzu  s z c z e g ó l n i e  za ten temat! Trzeba kontynuować, cierpliwie, cierpliwie kontynuować…!”.

.

   „Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI” to skromny dar rzymskokatolickich kapłanów dla Kościoła i Polaków żyjących w kraju i za granicą. Postawa klęcząca jest wyraźnym znakiem wiary. Sam kard. Ratzinger – w duchu wierności Tradycji – wyraźnie i jednoznacznie podkreśla nierozerwalny związek, jaki zachodzi między wiarą a klękaniem:

   „Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej, skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem”.

   Katolicka nauka!

.


Książka do nabycia * Wykład do odsłuchania

.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube