art_fr_salezy

Qualunque fatica è poca, quando si tratta della Chiesa e del Papato

„Gdy chodzi o dobro Kościoła i Papiestwa,

jakikolwiek trud nie jest zbyt wielki”

Św. Jan Bosko

 

   Św. Jan Bosko był kapłanem rzymskokatolickim, świętym o klarownie katolickiej formacji teologicznej, duchowej i duszpasterskiej, w której gorliwość o zbawienie dusz, kwestia katolickiej (czyli jedynej prawdziwej) objawionej przez Boga wiary oraz sprawy Kościoła Powszechnego zajmowały miejsce absolutnie priorytetowe. Przedmiotem jego szczególnej troski było wierne zachowanie i głoszenie na wiele sposobów katolickiej wiary oraz podtrzymywanie autorytetu Kościoła Katolickiego, Stolicy Apostolskiej i Papieża. To Święty o wielkich horyzontach eklezjalnych, wierny Kościołowi i Stolicy Apostolskiej, czemu dawał wyraz przez całe swoje życie!

   Taką wybitną troskę o sprawy Kościoła Powszechnego zostawił założonym przez siebie salezjanom, jako testament do gorliwej realizacji. Jest oczywiste, że chodzi tu o autorytet Kościoła jako takiego i o autorytet papiestwa jako takiego. Precyzując wypada jednak dodać, że chodzi o podtrzymywanie wszelkich słów i działań Kościoła i papieża, ktore pozostają w wierności Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji.

   Papież Pius XI w przemówieniu na temat cudów ks. Bosco określił Świętego: fedele e assennato servo della Chiesa –„wierny i mądry sługa Kościoła” (E. Ceria, Don Bosco con Dio).

   Św. Jan Bosko przed swoją śmiercią wyjawił długo zachowywany sekret swojego serca, mówiąc do kardynała Giovanniego Cagliero, pierwszego biskupa i kardynała salezjanina: „Zgromadzenie Salezjańskie i Salezjanie mają za cel specjalny podtrzymywać autorytet Stolicy Świętej, gdziekolwiek by się nie znajdowali, gdziekolwiek by nie pracowali”. A wkrótce potem wyraził kardynałowi Alimonda, arcybiskupowi Turynu, który złożył mu wizytę, swoje pragnienie: „Przeżyłem czasy bardzo trudne, Eminencjo. Lecz autorytet Papieża… autorytet Papieża… Powiedziałem tutaj Mons. Cagliero: Salezjanie są dla obrony autorytetu Papieża, gdziekolwiek by nie pracowali, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Proszę pamiętać, Eminencjo, aby powtórzyć to Ojcu Świętemu” (E. Ceria, Don Bosco con Dio).

   Sen o dwóch kolumnach wyraźnie wskazuje na warunek ocalenia katolickiej wiary i Kościoła w czasach zamętu i prześladowań. Jest nim wierne przylgnięcie do Eucharystii – Salus credentium (Zbawienie wierzących) i do Matki Bożej – Auxilium Christianorum (Wspomożenie Wiernych), pod przewodnictwem Papieża.

 

   * * *

 

   Modlitwa.

   Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca Świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, abyśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca Świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo.

   Amen.

 

   Ojcze nasz…

   Zdrowaś Maryjo…

   Chwała Ojcu…

 

   Módl się za nami święty Janie Bosko,

   – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

   Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.

   Amen.

 

* * *

 

   Św. Jan Bosko był założycielem salezjanów. Dał nam jako patrona św. Franciszka Salezego, gorliwego i łagodnego biskupa z Genewy. Stąd nazwa salezjanie. Św. Franciszek Salezy, doktor Kościoła, dzisiaj wspominany w liturgii, jest także patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Z tej okazji w ostatnich kilkudziesięciu latach w tym dniu papież wystosowuje specjalne orędzie. W tym roku Benedykt XVI w Orędziu na 47 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pisze m. in.:

   „Istnieją sieci społecznościowe, które w świecie cyfrowym stwarzają współczesnemu człowiekowi okazje do modlitwy, medytacji lub dzielenia się Słowem Bożym. Mogą one jednak otworzyć także podwoje na inne wymiary wiary. Wiele osób odkrywa bowiem właśnie dzięki kontaktowi, który początkowo miał miejsce on line, znaczenie kontaktu bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet pielgrzymki – będących nieustannie ważnymi elementami na drodze wiary. Szukając sposobów uobecnienia Ewangelii w środowisku cyfrowym, możemy zaprosić ludzi do przeżywania spotkań modlitewnych lub celebracji liturgicznych w konkretnych miejscach, takich jak kościoły czy kaplice. Nie powinno brakować nam konsekwencji czy spójności w wyrażaniu naszej wiary i świadectwa o Ewangelii w rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć – fizycznej czy cyfrowej. Kiedy jesteśmy w jakikolwiek sposób obecni dla innych, jesteśmy wezwani, by umożliwić poznanie miłości Bożej aż po krańce ziemi”.