De Maria numquam satis

O Maryi nigdy dosyć

 Fatimska_im248_437490025b767

   Istotnym elementem naglącego przesłania z Fatimy jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobót podejmowane z intencją wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

   Cztery warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:

   1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.

   2. Przyjąć Komunię Świętą w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.

   3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych.

   4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w intencji wynagradzającej.

   Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy: intencja wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

   Więcej szczegółowych informacji znajdziemy TUTAJ

 

   Poważne potraktowanie naglącego wołania naszej Matki i Królowej będzie wyrazem naszej delikatnej miłości wobec Jej Niepokalanego Serca oraz troski o zbawienie naszych bliźnich i o pokój na świecie.

   Sprawy pilne!

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.