Tags

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?». Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło»” (Rdz 3, 1-5).

 

Czasy zamętu powszechnego.

 

Czy rzeczywiście Bóg powiedział…?

Czy rzeczywiście…?

Rzeczywiście?

Ich habe nur eine Frage.

Ja chciałem tylko zapytać.

Czy rzeczywiście?

 

Na pewno nie umrzecie!

Na pewno!

 

I wierzyć w Boga jest dobre,

i nie wierzyć w Boga też nie jest takie znowu złe.

I wierzyć w Boga – dobre,

i nie wierzyć w Boga – dobre.

 

I wierzyć Bogu jest dobre,

i nie wierzyć Bogu też nie jest takie znowu złe.

I wierzyć Bogu – dobre,

i nie wierzyć Bogu – dobre.

 

I wiara jest dobra,

i ateizm też nie jest taki znowu zły.

I wiara – dobra,

i ateizm – dobry.

 

I teocentryzm jest dobry,

i antropocentryzm też nie jest taki znowu zły.

I teocentryzm – dobry,

i antropocentryzm – dobry.

 

I być posłusznym Bogu jest dobre,

i być nieposłusznym Bogu też nie jest takie znowu złe.

I być posłusznym Bogu – dobre,

i być nieposłusznym Bogu – dobre.

 

I życie zgodne z sumieniem jest dobre,

i życie niezgodne z sumieniem też nie jest takie znowu złe.

I życie zgodne z sumieniem – dobre,

i życie niezgodne z sumieniem – dobre.

 

I życie według powinności jest dobre,

i życie według przyjemności też nie jest takie znowu złe.

I życie według powinności – dobre,

i życie według przyjemności – dobre.

 

I życie według Przykazań Bożych jest dobre,
i łamanie Przykazań Bożych nie jest znowu takie złe.
I życie według Przykazań Bożych – dobre,
i łamanie przykazań Bożych – dobre.

.

I dobro jest dobre,

i zło też nie jest takie znowu złe.

I dobro – dobre,

i zło – dobre.

 

I czynić dobro jest dobre,

i czynić zło też nie jest takie znowu złe.

I czynić dobro jest dobre,

i czynić zło jest dobre.

 

I dobre myślenie jest dobre,

i złe myślenie też nie jest takie znowu złe.

I dobre myślenie – dobre,

i złe myślenie – dobre.

 

I dobre słowo jest dobre,

i złe słowo też nie jest takie znowu złe.

I dobre słowo – dobre,

i złe słowo – dobre.

 

I dobre czyny są dobre,

i złe czyny też nie są takie znowu złe.

I dobre czyny – dobre,

i złe czyny – dobre.

 

I dobrze czynić jest dobre,

i zaniedbywać czynienie dobra też nie jest takie znowu złe.

I dobrze czynić – dobre,

i zaniedbywać czynienie dobra – dobre.

 

I szanować ludzi jest dobre,

i nie szanować ludzi też nie jest takie znowu złe.

I szanować ludzi – dobre,

i nie szanować ludzi – dobre.

 

I czystość jest dobra,

i nieczystość też nie jest taka znowu zła.

I czystość – dobra,

i nieczystość – dobra.

 

I uszanowanie cudzej własności jest dobre,

i kradzież też nie jest taka znowu zła.

I uszanowanie cudzej własności – dobre,

i kradzież – dobra.

 

I dawanie dobrego przykładu jest dobre,

i gorszenie innych też nie jest takie znowu złe.

I dawanie dobrego przykładu – dobre,

i gorszenie innych – dobre.

 

I modlić się jest dobre,

i nie modlić się też nie jest takie znowu złe.

I modlić się jest dobre,

i nie modlić się jest dobre.

 

I Pan Bóg jest dobry,

i diabeł też nie jest taki znowu zły.

I Pan Bóg – dobry,

i diabeł – dobry.

 

I klękanie przed Panem Bogiem jest dobre,

i nieklękanie przed Panem Bogiem też nie jest takie znowu złe.

I klękanie przed Panem Bogiem – dobre,

i nieklękanie przed Panem Bogiem – dobre.

 

I klękanie do Komunii Świętej jest dobre,

i branie konsekrowanej Hostii do ręki też nie jest takie znowu złe.

I klękanie do Komunii Świętej – dobre,

i zuchwałe branie konsekrowanej Hostii do ręki – dobre.

 

I realizm jest dobry,

i sceptycyzm też nie jest taki znowu zły.

I realizm – dobry,

i sceptycyzm – dobry.

 

I szacunek dla sacrum jest dobry,

i profanacja też nie jest taka znowu zła.

I szacunek dla sacrum – dobry,

i profanacja – dobra.

 

I adoracja Boga jest dobra,

i bluźnierstwo też nie jest takie znowu złe.

I adoracja Boga – dobra,

i bluźnierstwo – dobre.

 

I uszanować Krzyż jest dobre,

i sprofanować Krzyż też nie jest takie znowu złe.

I uszanować Krzyż – dobre,

i sprofanować Krzyż – dobre.

 

I karać za przestępstwo jest dobre,

i nie karać za przestępstwo też nie jest takie znowu złe.

I karać za przestępstwo – dobre,

i nie karać za przestępstwo – dobre.

 

I chrześcijaństwo jest dobre,

i inne religie też nie są takie znowu złe.

I chrześcijaństwo – dobre,

i inne religie – dobre.

 

I Kościół jest dobry,

i inne „kościoły” nie są takie znowu złe.

I Kościół – dobry,

i inne „kościoły” – dobre.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” reformowany nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” reformowany – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” protestantyzujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” protestantyzujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” judaizujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” judaizujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” talmudyzujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” talmudyzujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” masonizujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” masonizujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” synkretyczny nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” synkretyczny – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” ateizujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm – dobry,

i „katolicyzm” ateizujący – dobry.

 

I głoszenie Ewangelii poganom jest dobre,

i niegłoszenie Ewangelii poganom też nie jest takie znowu złe.

I głoszenie Ewangelii poganom – dobre,

I niegłoszenie Ewangelii poganom – dobre.

 

I prawda jest dobra,

i kłamstwo też nie jest takie znowu złe.

I prawda – dobra,

i kłamstwo – dobre.

 

I myślenie jest dobre,

i niemyślenie też nie jest takie znowu złe.

I myślenie – dobre,

i niemyślenie – dobre.

 

I uważać diabła za wroga jest dobre,

i uważać diabła za przyjaciela też nie jest takie znowu złe.

I uważać diabła za wroga – dobre,

i uważać diabła za przyjaciela – dobre.

 

I niebo jest dobre,

i piekło też nie jest takie znowu złe.

I niebo – dobre,

i piekło – dobre.

 

Czasy zamętu powszechnego.

 

Et non mirum: ipse enim sátanas transfígurat se in Ángelum lucis: non est ergo magnum, si ministri ejus transfigurentur velut ministri justitiae: quorum finis erit secundum ópera ipsorum.

„I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków” (2 Kor 11, 14-15).

 

Caecus autem si caeco ducatum praestet, ambo in fóveam cadent.

„Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną” (Mt 15, 14).

 

Itaque, caríssimi mei, cum metu et tremore vestram salutem operámini.

„A przeto, umiłowani moi, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 12).

 

…probantes quid sit beneplácitum Dómino: et nolite communicare opéribus infructuosis tenebrarum, magis autem redarguite.

„Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych!” (Ef 5, 10-11).

.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
.


.

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube