Tags

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?». Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło»” (Rdz 3, 1-5).

 

Czasy zamętu powszechnego.

 

Czy rzeczywiście Bóg powiedział…?

Czy rzeczywiście…?

Rzeczywiście?

Ich habe nur eine Frage.

Ja chciałem tylko zapytać.

Czy rzeczywiście?

 

Na pewno nie umrzecie!

Na pewno!

 

I wierzyć w Boga jest dobre,

i nie wierzyć w Boga też nie jest takie znowu złe.

I wierzyć w Boga – dobre,

i nie wierzyć w Boga – dobre.

 

I wierzyć Bogu jest dobre,

i nie wierzyć Bogu też nie jest takie znowu złe.

I wierzyć Bogu – dobre,

i nie wierzyć Bogu – dobre.

 

I wiara jest dobra,

i ateizm też nie jest taki znowu zły.

I wiara – dobra,

i ateizm – dobry.

 

I teocentryzm jest dobry,

i antropocentryzm też nie jest taki znowu zły.

I teocentryzm – dobry,

i antropocentryzm – dobry.

 

I być posłusznym Bogu jest dobre,

i być nieposłusznym Bogu też nie jest takie znowu złe.

I być posłusznym Bogu – dobre,

i być nieposłusznym Bogu – dobre.

 

I życie zgodne z sumieniem jest dobre,

i życie niezgodne z sumieniem też nie jest takie znowu złe.

I życie zgodne z sumieniem – dobre,

i życie niezgodne z sumieniem – dobre.

 

I życie według powinności jest dobre,

i życie według przyjemności też nie jest takie znowu złe.

I życie według powinności – dobre,

i życie według przyjemności – dobre.

 

I życie według Przykazań Bożych jest dobre,
i łamanie Przykazań Bożych nie jest znowu takie złe.
I życie według Przykazań Bożych – dobre,
i łamanie przykazań Bożych – dobre.

.

I dobro jest dobre,

i zło też nie jest takie znowu złe.

I dobro – dobre,

i zło – dobre.

 

I czynić dobro jest dobre,

i czynić zło też nie jest takie znowu złe.

I czynić dobro jest dobre,

i czynić zło jest dobre.

 

I dobre myślenie jest dobre,

i złe myślenie też nie jest takie znowu złe.

I dobre myślenie – dobre,

i złe myślenie – dobre.

 

I dobre słowo jest dobre,

i złe słowo też nie jest takie znowu złe.

I dobre słowo – dobre,

i złe słowo – dobre.

 

I dobre czyny są dobre,

i złe czyny też nie są takie znowu złe.

I dobre czyny – dobre,

i złe czyny – dobre.

 

I dobrze czynić jest dobre,

i zaniedbywać czynienie dobra też nie jest takie znowu złe.

I dobrze czynić – dobre,

i zaniedbywać czynienie dobra – dobre.

 

I szanować ludzi jest dobre,

i nie szanować ludzi też nie jest takie znowu złe.

I szanować ludzi – dobre,

i nie szanować ludzi – dobre.

 

I czystość jest dobra,

i nieczystość też nie jest taka znowu zła.

I czystość – dobra,

i nieczystość – dobra.

 

I uszanowanie cudzej własności jest dobre,

i kradzież też nie jest taka znowu zła.

I uszanowanie cudzej własności – dobre,

i kradzież – dobra.

 

I dawanie dobrego przykładu jest dobre,

i gorszenie innych też nie jest takie znowu złe.

I dawanie dobrego przykładu – dobre,

i gorszenie innych – dobre.

 

I modlić się jest dobre,

i nie modlić się też nie jest takie znowu złe.

I modlić się jest dobre,

i nie modlić się jest dobre.

 

I Pan Bóg jest dobry,

i diabeł też nie jest taki znowu zły.

I Pan Bóg – dobry,

i diabeł – dobry.

 

I klękanie przed Panem Bogiem jest dobre,

i nieklękanie przed Panem Bogiem też nie jest takie znowu złe.

I klękanie przed Panem Bogiem – dobre,

i nieklękanie przed Panem Bogiem – dobre.

 

I klękanie do Komunii Świętej jest dobre,

i branie konsekrowanej Hostii do ręki też nie jest takie znowu złe.

I klękanie do Komunii Świętej – dobre,

i zuchwałe branie konsekrowanej Hostii do ręki – dobre.

 

I realizm jest dobry,

i sceptycyzm też nie jest taki znowu zły.

I realizm – dobry,

i sceptycyzm – dobry.

 

I szacunek dla sacrum jest dobry,

i profanacja też nie jest taka znowu zła.

I szacunek dla sacrum – dobry,

i profanacja – dobra.

 

I adoracja Boga jest dobra,

i bluźnierstwo też nie jest takie znowu złe.

I adoracja Boga – dobra,

i bluźnierstwo – dobre.

 

I uszanować Krzyż jest dobre,

i sprofanować Krzyż też nie jest takie znowu złe.

I uszanować Krzyż – dobre,

i sprofanować Krzyż – dobre.

 

I karać za przestępstwo jest dobre,

i nie karać za przestępstwo też nie jest takie znowu złe.

I karać za przestępstwo – dobre,

i nie karać za przestępstwo – dobre.

 

I chrześcijaństwo jest dobre,

i inne religie też nie są takie znowu złe.

I chrześcijaństwo – dobre,

i inne religie – dobre.

 

I Kościół jest dobry,

i inne „kościoły” nie są takie znowu złe.

I Kościół – dobry,

i inne „kościoły” – dobre.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” reformowany nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” reformowany – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” protestantyzujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” protestantyzujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” judaizujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” judaizujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” talmudyzujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” talmudyzujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” masonizujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” masonizujący – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” synkretyczny nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm Tradycji – dobry,

i „katolicyzm” synkretyczny – dobry.

 

I katolicyzm Tradycji jest dobry,

i „katolicyzm” ateizujący nie jest taki znowu zły.

I katolicyzm – dobry,

i „katolicyzm” ateizujący – dobry.

 

I głoszenie Ewangelii poganom jest dobre,

i niegłoszenie Ewangelii poganom też nie jest takie znowu złe.

I głoszenie Ewangelii poganom – dobre,

I niegłoszenie Ewangelii poganom – dobre.

 

I prawda jest dobra,

i kłamstwo też nie jest takie znowu złe.

I prawda – dobra,

i kłamstwo – dobre.

 

I myślenie jest dobre,

i niemyślenie też nie jest takie znowu złe.

I myślenie – dobre,

i niemyślenie – dobre.

 

I uważać diabła za wroga jest dobre,

i uważać diabła za przyjaciela też nie jest takie znowu złe.

I uważać diabła za wroga – dobre,

i uważać diabła za przyjaciela – dobre.

 

I niebo jest dobre,

i piekło też nie jest takie znowu złe.

I niebo – dobre,

i piekło – dobre.

 

Czasy zamętu powszechnego.

 

„Et non mirum, ipse enim Satanas transfigurat se in angelum lucis; non est ergo magnum, si et ministri eius transfigurentur velut ministri iustitiae, quorum finis erit secundum opera ipsorum”.

„I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków” (2 Kor 11, 14-15).

 

„Caecus autem si caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadent”.

„Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną” (Mt 15, 14).

 

„Itaque, carissimi mei, cum metu et tremore vestram salutem operamini”.

„A przeto, umiłowani moi, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 12).

 

„probantes quid sit beneplacitum Domino; et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum, magis autem et redarguite”.

„Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych!” (Ef 5, 10-11).

.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
.


.

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube