Tags

, ,

Veni, Sancte Spíritus!

 

Militia est vita hóminis super terram.

„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi”

(Hi 7, 1).

 

   Czasy zamętu powszechnego. Tym bardziej warte odnotowania są nawiązania do Tradycji i do terminologii z nią związanej. Dziwnych czasów dożyliśmy, w których powrót do klarownej terminologii katolickiej i klarownej teologii katolickiej, na której wychowywały się rzesze Świętych, stają się wydarzeniem. Coraz lepiej rozumiemy, że teologia katolicka jest prawdziwa. Kościół Katolicki na ziemi jest Kościołem walczącym!

In carne enim ambulantes, non secundum carnem militamus. Nam arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitionum, consilia destruentes, et omnem altitúdinem extollentem se adversus scientiam Dei, et in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi.

„Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga, twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor 10, 3-5).
.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube