Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 05.11.2023
Lekcja: Flp 3, 17-21; 4,1-3
Ewangelia: Mt 9, 18-26

Ufajcie, Jam zwyciężył świat (J 16, 33)!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.