Miłość Boża prowadzi nas do coraz większej gorliwości. Nie do mniejszej.

Caritas (…) Christi urget nos.
Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.