Zachowanie wiary katolickiej jest nakazem Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest obowiązkiem i jest warunkiem zbawienia.
Wobec pohukiwań świata, nie powinna się zatem niepokoić ani obwiniać dusza, która w prostocie przed Bogiem wiarę katolicką chce zachować wiernie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.