Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus prowadzi m.in. szkołę podstawową.
Prezes p. Narcyz Kamiński kieruje słowo do rodziców, nauczycieli i wszystkich, którym bliska jest sprawa wychowania i kształcenia młodego pokolenia.

Słowo informacji i zaproszenie – więcej

Strona internetowa szkoły – wejście


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.