Na blogu Non possumus. Katolicki Ruch Oporu została niedawno opublikowana informacja o udzieleniu w Polsce przez katolickiego biskupa święceń kapłańskich sub conditione w tradycyjnym katolickim rycie. Chociaż nie podano dokładnej chronologii, można domniemywać, że chodzi o czas niedawny – z pewnością ubiegły rok, może ostatnie lata. Święcenia sub conditione przyjęło ogółem 6 duchownych, wśród nich 16 V 2022 ks. Dariusz Kowalczyk SDB oraz moja skromna osoba. Pozostali kapłani nie podali do wiadomości publicznej faktu swoich święceń. Duchowieństwo katolickie wspomagajmy codzienną modlitwą.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.