Tych, którzy dramat podmiany religii i Kościoła odnoszą do ostatnich dziesięciu lat, należałoby zaprosić do poszerzenia obszaru badawczego przynajmniej o kilkadziesiąt lat wstecz.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.