Kazanie na uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2023

Lekcja: Dz 12, 1-11
Ewangelia: Mt 16, 13-19

Trzymajmy się wiernie Urzędu Piotrowego!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.