Kazanie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 28.05.2023 r.
Lekcja: Dz 2, 1-11
Ewangelia: J 14, 23-31

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.