Kazanie na IV Niedzielę po Wielkanocy, 7.05.2023 r.
Lekcja: Jk 1, 17-21
Ewangelia: J 16, 5-14

Abyśmy duszę swoją zbawili, słuchajmy i trzymajmy się pasterzy – choćby ich dzisiaj było bardzo niewielu – którzy wiernie strzegą i krzewią katolicki depozyt wiary, za wzorem świętych męczenników i świętych pasterzy!

Święty Florianie, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.