Kazanie na Niedzielę Pięćdziesiątnicy – Zapustną, 19.02.2023 r.

O praktykach postnych w Wielkim Poście.
O niezawodnym wstawiennictwie
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.