Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy, 12.02.2023 r.
Lekcja: 2 Kor 11, 19-33; 12, 1-9
Ewangelia: Łk 8, 4-15

W czasach powszechnego odstępstwa
słuchajmy Słowa Prawdy!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.