Kazanie na Boże Narodzenie, Pasterka, 25.12.2022 r.
Lekcja: Tt 2, 11-15
Ewangelia: Łk 2, 1-14

Czystym sercem przyjmijmy dzisiaj
Pana naszego Jezusa Chrystusa
i oddajmy Mu hołd –
w ciszy modlitwy serca
i śpiewem radosnym kolędy!

Pobierz »

.


Kazanie na Boże Narodzenie, 25.12.2022 r.
Lekcja: Hbr 1, 1-12
Ewangelia: J 1, 1-14

Et Verbum caro factum est,
et habitávit in nobis.
„A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami”
J 1, 14

Pobierz »

.


Kazanie na Uroczystość Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, 26.12.2022 r.
Lekcja: Dz 6, 8-10; 7, 54-59
Ewangelia: Mt 23, 34-39

„Bądź nieugięty jak uderzane młotem kowadło”
(Św. Ignacy Antiocheński, List do Polikarpa)

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.