Kościół Chrystusowy, starannym będąc złożonych u siebie prawd, czyli dogmatów stróżem i obrońcą, nic w tychże nigdy nie zmienia, nic nie ujmuje, nic nie dodaje; lecz z wszelką troskliwością rzeczy stare wiernie a mądrze rozbierając, jeśli które z dawna nie są wyrażone i wiara Ojców je zasiała, tak wygładzać i wyrabiać usiłuje, iż starodawne one niebieskiej nauki prawdy przybierają widność, jasność, przezroczystość, lecz zatrzymują pełność, całość, własność i w swoim tylko rodzaju rosną, w tym samym, rozumie się, znaczeniu, w tym samym pojmowaniu i w tej samej myśli.
Pius IX, Bulla Ineffabilis Deus


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.