O. Réginald Garrigou-Lagrange OP, wybitny tomista i przeciwnik modernizmu, w swoim znamienitym dziele Les trois âges de la vie intérieure. Prelude de celle du Ciel – Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie – pisze:

Św. Pius X, zachęcając wiernych do częstej, a nawet codziennej Komunii, nieraz przypominał tę ważną zasadę, że „Komunia Święta jest symbolem, korzeniem i zasadą jedności katolickiej”.
W tym świetle, zanim się przyjmie Komunię, należy pomyśleć o przeszkodach, które możemy sami postawić tej jedności nadprzyrodzonej miłości do Jezusa Chrystusa i Jego członków. Trzeba Go prosić, aby nam wyraźniej pokazał te przeszkody, które od nas pochodzą i aby dał nam wielkoduszność w ich usuwaniu.

W nowym roku kościelnym – dzisiaj rozpoczętym pierwszymi Nieszporami 1 Niedzieli Adwentu – częściej przybywajmy na Mszę Świętą w rycie rzymskim i jak najgodniej przyjmujmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niech rozkwita jedność katolicka.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.