Staraniem Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus ukazała się drukiem kolejna cenna broszura, zawierająca krytyczną analizę jednego z dokumentów wydarzenia zwanego Soborem Watykańskim II. Opracowanie wpisuje się skromnie w nurt diagnostyczny i apologetyczny, demaskujący różnorakie przejawy odstępstwa od ortodoksji katolickiej w strukturach kościelnych – kwestie podejmowane przez duchownych i osoby świeckie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Cechą prawego rozumu jest dopuścić prawdę do głosu.


Zamówienia można składać u Wydawcy – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.