Repetytywność, ale jaka?

Prawda powtarzana przynosi pożytek.
Buduje.
Błąd powtarzany szkodzi.
Zwodzi.

Kościół Święty, Matka nasza, powtarza rok po roku te same święta, te same treści, te same teksty. Wielki jest z tego pożytek dla dusz.

Repetíta iúvant.
Rzeczy powtarzane są pomocne.Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.