„O jak wielkim i zaszczytnym jest zadanie kapłanów, którym jest dane świętymi słowami Pana Zastępów sprowadzić na ołtarz, błogosławić wargami, piastować na rękach, przyjmować własnymi ustami i podawać drugim” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.