Św. Julianna de Cornillon. Należała do Zgromadzenia Sióstr Świętego Augustyna. Była gorliwą czcicielką Najświętszego Sakramentu, który adorowała, i podejmowała ekspiację za znieważanie Najświętszego Sakramentu. Zaszczycona mistycznymi wizjami.
Tej świętej zawdzięczamy święto Bożego Ciała. Spotkała się z silną opozycją ze strony niektórych duchownych, a także przełożonego, któremu podlegał jej klasztor. Po śmierci wspierającego ją przeora Godfryda i usunięciu jej z funkcji przełożonej, Julianna z własnej woli z kilkoma towarzyszkami opuściła klasztor w Mont-Cornillon.
Przez dziesięć lat, od 1248 do 1258 r., przebywała m.in. w różnych klasztorach sióstr cysterek. Budowała wszystkich swą pokorą, nie krytykowała ani nie ganiła swoich przeciwników, lecz nadal gorliwie szerzyła kult eucharystyczny.
Z pokorą podjęła dziesięcioletnią tułaczkę, początkowo przebywając w samotni u Ewy z Leodium, następnie przebywała w klasztorach sióstr cysterek, na koniec zamieszkała przy kościele św. Symforiana w Namur. Przez ostatnie lata życia była rekluzą – pustelnicą zamurowaną w swej celi. Zmarła w dniu, który przepowiedziała, 5 kwietnia 1258 roku, w Fosses.

Mirábilis Déus in Sánctis súis.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.