Książka Priest, Where Is Thy Mass? Mass Where Is Thy Priest?, wydana w języku polskim (pod tytułem: Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?) przez wydawnictwo Te Deum, związane z Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X, zawiera wywiady z 17 księżmi opowiadającymi o swojej drodze do Mszy Świętej w rycie rzymskim.
O. Carl Pulvermacher OFMCap mówił między innymi:

„Spotykałem w różnych częściach świata księży, którzy mówili mi, że są kompletnie zagubieni. Powinni porzucić nową Mszę. Powinni udać się do tradycyjnego, ortodoksyjnego biskupa i poprosić, by ich warunkowo wyświęcił, ponieważ jest wielu tradycjonalistów, którzy nie przyjdą na Mszę kapłana wyświęconego w Novus Ordo, gdyż myślą, że jego święcenia są nieważne, więc nie jest on prawdziwym księdzem”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.