Tags

, , , , , ,

Kościół Katolicki to jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ecclésia íbi est, ubi fídes vera est. – „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara” (św. Hieronim, Doktor Kościoła).
Kościół – chodzi o Kościół Katolicki, jeden, święty, katolicki, apostolski. Jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Wiara – chodzi o wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie (zob. Mk 16, 16).
Kościół Katolicki ma swój własny kult. Jest to Msza Święta w rycie rzymskim oraz inne czcigodne prawowite starożytne ryty. Ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem własnym Kościoła Katolickiego. Kościół Katolicki – kult katolicki.
Ponad pięćdziesiąt lat temu narzucono strukturom kościelnym nową religię. Nowa religia ma swój własny kult – nowy kult. Nowa religia – nowy kult. Novus ordo missae.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.