Nową religię narzucono katolikom w oficjalnych strukturach kościelnych nie w roku 2013, ani nie dwa lata temu, ani nie tylko w Niemczech, ani nie tylko w Asyżu, ani nie tylko w Abu Zabi, lecz ponad pięćdziesiąt lat temu i powszechnie.
Nowa religia różni się obiektywnie od wiary katolickiej, którą Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa – pouczony Bożym Objawieniem, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki.
Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie.

Magnum praesídium est fides íntegra, fides vera. „Potężną obroną jest cała wiara, prawdziwa wiara” (Św. Leon Wielki).

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara” (św. Hieronim, Doktor Kościoła). Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki i o wiarę katolicką.

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Wyznanie wiary Św. Atanazego).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.