O Chryste nasz, Panie!
Przez Twe zmartwychwstanie,
Daj nam z grzechów powstać,
Łaski Twojej dostać.
Alleluja, Alleluja.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.