Jak to możliwe, że wiara katolicka – krzewiona przez Kościół Katolicki niezmiennie i nieomylnie przez dwa tysiące lat – przestała być za taką uważana, bo „teraz kościół naucza inaczej”?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.