Tags

, ,

„Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).

Niektóre dusze nie poprawiają się, bo tak naprawdę poprawić się nie chcą. Nie kochają Pana Boga. Kochają swoje grzechy. Jeśli sprawa dotyczy grzechów ciężkich, sytuacja jest poważna i grozi wiecznym potępieniem – piekłem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.