Tags

, , , , , ,

Każdy katolik bierzmowany, jako rycerz Chrystusowy, ma obowiązek bronić wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.
Uczyni to najskuteczniej, wiążąc się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – oraz czytając z uwagą tradycyjne katolickie katechizmy i dochowując wierności poznanej prawdzie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.