Tags

, , , ,

Między kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – a kultem nowym – Novus ordo missae – są obiektywne różnice.
Re-/deforma liturgiczna ostatnich kilkudziesięciu lat jest – najoględniej mówiąc – umniejszeniem czci Bożej oraz umniejszeniem pożytku dla dusz.
Panu Bogu należny jest kult najdoskonalszy, katolicki.
Katolik ma obowiązek związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.