Tags

Trwający dwa lata globalistyczny proceder depopulacyjny ma korzenie demoniczne.
Dusza katolicka bardziej wierzy Panu Bogu niż telewizorowi.
Wyłączenie rozumu:
Jakże można przyjmować preparaty o niewiadomym składzie?
Jakże można przyjmować preparaty o nieprzewidywalnych skutkach?
Wyłączenie sumienia:
Jakże można przyjmować preparaty, o których wiadomo, że są powiązane z procederem aborcji – zabójstwem najmniejszych i bezbronnych dzieci?
Prawowity katolicki papież naucza:

Im większych ofiar i ograniczeń materialnych domaga się rząd od pojedynczego człowieka i rodzin, tym święciej musi uszanować i pozostawić nietkniętymi uprawnienia sumień” (Pius XII, encyklika Summi pontificátus).

Problem globalistycznego procederu depopulacyjnego nakłada się na trwający kilkadziesiąt lat proceder powszechnego narzucania religii zmienionej w oficjalnych strukturach kościelnych.
Rewolucja w pełnym toku. Terror JUŻ JEST. Będzie się nasilał. Dusze odpadają od Boga. Dusze idą na potępienie. Posłuszeństwo religii zmienionej jest nieposłuszeństwem Bogu.
Mądry garnie się do Boga. Na katolicką Mszę Świętą w rycie rzymskim przybywa jak najczęściej – o ile możności, codziennie.
I modli się – odmawia codziennie Różaniec, o ile możności, wspólnie. Przybywa tam, gdzie codziennie wspólnie odmawiany jest Różaniec.
Mądry garnie się do Boga!


„Obierajże tedy życie, abyś i ty żył i potomstwo twoje, i miłował Pana, Boga twego, i był posłuszny głosowi jego, i stał przy nim, bo On jest życiem twoim i przedłużeniem dni twoich” (Pwt 30, 19-20).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.