Tags

, , ,

Jest wiara katolicka – krzewiona przez Kościół Katolicki od dwóch tysięcy lat. Jedyna, która daje zbawienie. I jest religia zmieniona – krzewiona w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat. Prowadząca do potępienia.
Dla wyplątania się z meandrów zmienionej religii – krzewionej w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat – i zwrócenia się całą duszą ku wierze katolickiej i dochowania jej wierności, Pan Bóg daje wielkie łaski. Obyśmy tylko nie stawiali oporu łasce Bożej!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.